Прием граждан в комитете здравоохранения Мингорисполкома